Prime Insolv Practice SPRL are sediul social în Bucureşti, Bd.Aviatorilor, Nr. 52, parter, ap.1-2, sector 1 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006 modificată şi aprobată prin Legea 254/2007 fiind membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă înscrisă în Registrul Formelor de Organizare cu nr. RFO II-0488

În dosarele de reorganizare şi/sau lichidare judiciară, Prime Insolv Practice SPRL este reprezentată legal de către Av. Tatiana Manolache-Onofrei, asociat coordonator al societăţii, practician în insolvenţă compatibil, membru UNPIR din anul 2012 înscris în Tabloul Uniunii sub nr. 1C 3622 si de către Av. Ioana Toma, asociat coordonator al societaţii, practician în insolevanta compatibil, membru UNPIR din anul 2012 îscris în Tabloul Uniunii sub nr.1C 3763 si de către Av. Andreea-Florentina Blejnar, asociat coordonator al societaţii, practician în insolevanta compatibil, membru UNPIR din anul 2014 îscris în Tabloul Uniunii sub nr.1C 4078. Echipa noastră este completată de personal specializat, cu experienţă în domeniul insolvenţei, fiind dinamică, concentrată spre diverse strategii aplicate pentru fiecare debitor în parte pentru a finaliza cu succes toate proiectele şi obiectivele propuse. Eficienţa şi profesionalismul nostru sunt oglindite în modalităţile de maximizare a averii societăţii debitoare aflată în procedura de insolvenţă, valorificarea în condiţii optime a activelor acesteia, printr-un sistem de marketing propriu, aplicat de persoane cu experienţă în domeniu.

Prime Insolv Practice SPRL şi-a demonstrat capacităţile sale de administrator / lichidator judiciar prin administrarea şi finalizarea procedurii de insolvenţă a unor importanţi agenţi economici aflaţi în imposibilitatea realizării obiectului de activitate sau în incapacitate de plată. În acest sens menţionăm:

 • administrarea şi lichidarea judiciară în baza prevederilor Legii 85/2014 cu completările şi modificările ulterioare a unor societăţi comerciale de dimensiuni mari în ceea ce priveşte patrimoniul, cuantumul creanţelor de recuperat, numărul de personal şi domeniul de activitate;
 • supravegherea procedurii de reorganizare judiciară pe baza Legii nr. 85/2014 cu completările şi modificările ulterioare a unor societăţi aflate în dificultate financiară;
 • administrarea unui număr mare de proceduri de insolvenţă privind firmele de dimensiuni mici aflate in dificultate.

Prime Insolv Practice SPRL, prin experienţa acumulată, a reuşit să se ridice la standardele impuse de complexitatea domeniului în care îşi desfăşoară activitatea fiind membră a UNIUNII NAŢIONALE A PRACTICIENILOR ÎN INSOLVENŢĂ DIN ROMÂNIA, fiind totodată inclusa în lista practicienilor agreaţi de către AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ pentru zonele I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV , conform dispoziţiei OPANAF nr. 2481/2010.

În conformitate cu prevederile Legii 85/2014 cu completările si modificările ulterioare, societatea noastră efectuează toate activităţile specifice procedurii insolvenţei, acordând o atenţie deosebită următoarelor:

 • Asigurarea managementului de criză.
 • Evaluarea obiectivă a situaţiei economice şi juridice a debitorului.
 • Exprimarea unui punct de vedere în legătură cu posibilitatea de reorganizare a acestuia sau necesitatea trecerii la procedura falimentului.
 • Urmărirea respectării planului de reorganizare şi sesizarea instanţei şi a creditorilor în cazul în care debitorul nu îl respectă.
 • Respectarea strictă a normelor procedurale în cadrul activităţilor desfăşurate în dosarele de insolvenţă: efectuarea notificărilor prevăzute de lege, inventariere, evaluare a bunurilor şi valorificare a acestora.
 • Realizarea cu celeritate a tuturor etapelor procesuale în vederea valorificării bunurilor şi distribuirii sumelor către creditori. În luarea unei decizii privind metoda de lichidare se vor lua în considerare următoarele aspecte: necesitatea testării pieţei, necesitatea de a oferi părţilor interesate condiţii adecvate de a investiga activele, oportunitatea vânzării rapide a activelor la preţul cel mai bun care poate fi obţinut în funcţie de tipul acestora, gradul de depreciere şi în funcţie de constrângerile temporale.
 • Maximizarea averii debitorului prin demersuri privind recuperarea creanţelor de la debitorii societăţii, anularea sau desfiinţarea actelor juridice care au provocat şi continuă să provoace pierderi debitorului.
 • Luarea unei poziţii echidistante şi echilibrate faţă de creditori şi raporturile dintre aceştia şi reprezentanţii acţionarilor.
 • Luarea măsurilor necesare pentru prelucrarea şi depozitarea arhivei debitoarei de către societăţi specializate în acest domeniu.
 • Asigurarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor prin folosirea acestora pentru realizarea unor proceduri corecte.