28.04.2016 ANUNȚ LICITAȚIE

Subscrisa Prime Insolv Practice SPRL, in calitate de lichidator judiciar al S.C. AVRIG OFFICE PROPERTIES S.R.L.- in faliment, desemnata, prin incheierea pronuntata in sedinta publica din data de 28.04.2016 in dosarul nr. 29091/3/2015 de catre Tribunalul Bucuresti, Sectia a VII-A Civila, anunta organizarea licitatiei publice cu strigare pentru valorificarea in bloc a activelor apartinand debitoarei, reprezentate de:
– Imobil amplasat la adresa Str. Avrig, nr. 3-5, Sector 2 Bucuresti, compus din teren in suprafata de 2.577 mp si constructie cu destinatie spatiu de birouri de tip 2S+P+6E;
– Bunuri mobile compuse din echipamente tehnologice – server HP si bunuri de mobilier SLA&B achizitionate in anul 2009, respectiv anul 2000.
Pretul de pornire al licitatiei este reprezentat de pretul de evaluare, respectiv valoarea de piata determinata prin Raportul de evaluare in suma de 9.550.319 euro . Licitatia va fi organizata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Aviatorilor, nr. 52, ap. 1-2, parter, sector 1, incepand cu data de 21.07.2016, incepand cu ora 14.00. In caz de neadjudecare a bunurilor, urmatoarea licitatie va fi organizata in data de 28.07.2016, la aceeasi locatie si ora.
Persoanele interesate sa participe la licitatie pot consulta Regulamentul de vanzare si la secretariatul lichidatorului.
Oferta de cumparare si documentele care constituie conditia acceptarii ofertei pentru a participa la licitatie se vor depune pana in preziua fiecarei zi de licitatie – ora 14,00.
Relatii suplimentare se pot obtine la tel: 021/3400442.

ANUNT DE VANZARE A BUNURILOR IMOBILE SI MOBILE APARTINAND SC CJ STANDARD ALPIN SRL PRIN METODA LICITATIEI PUBLICE CU STRIGARE

PRIME INSOLV PRACTICE SPRL-lichidator judiciar desemnat prin Incheierea de sedinta din 03.12.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova, in dosarul nr. 4948/105/2014 al S.C. CJ Standard Alpin S.R.L.(in faliment) cu sediul social in Busteni, strada Apelor nr. 14, judetul Prahova, identificata cu CUI 22511634 si nr. de inregistrare in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Prahova J29/557/2011, anunta vanzarea prin organizarea licitatiilor publice cu strigare a urmatoarelor bunuri apartinand patrimoniului debitoarei falite, avand pretul de pornire de 100% valoarea de evaluare, respectiv :
– valorificarea in bloc ca ansamblu functional compus din imobil teren intravilan in suprafata de 477 mp, constructie C1 cu regim de inaltime Sp+P, avand destinatia de locuinta, constructie C2 cu regim de inaltime S+P+E+M, cu destinatie de pensiune si bunuri mobile reprezentand mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie, astfel cum sunt evidentiate si evaluate in Rapoartele de evaluare nr. 2863/17.12.2015 si 1148/18.04.2016, pretul de pornire al ansamblului functional fiind de 319.684 euro + TVA.
Modalitatea de valorificare este licitatie publica cu strigare, adjudecatar fiind declarat ofertantul cu pretul cel mai mare.

Lichidatorul judiciar va organiza doua sedinte de licitatii publice cu strigare pornind de la 100% din valoarea de evaluare incepand cu data de 20.06.2016 ora 15.00 la sediul acestuia din Bucuresti, Bd Aviatorilor nr 52, parter, ap.1-2, sector 1. In cazul in care bunurile mobile si imobile nu sunt adjudecate in acesta modalitate, urmatoarea sedinta de licitatie se va tine la data de 27.06.2016 in aceleasi conditii, locatie si ora.
Daca bunurile nu sunt adjudecate in etapa anterioara se vor organiza doua sedinte de licitatii publice cu strigare la pretul de pornire de 70% din pretul de evaluare, in data de 04.07.2015 respectiv 11.07.2016 orele 15.00, la sediul lichidatorului judiciar.
Regulamentul de participare la licitatie, caietul de sarcini si rapoartele de evaluare sunt disponibile la sediul lichidatorului judiciar si pot fi achizitionate pentru suma de 1000 lei. Informatii suplimentare se obtin la tel 0213400442/ fax 021.3400452 sau la adresa de e-mail: office@primeinsolv.ro

PRIME INSOLV PRACTICE SPRL
Lichidator judiciar al SC CJ STANDARD ALPIN SRL
Prin practician in insolventa coordonator av.Tatiana Manolache-Onofrei