[infobox icon=”check-square”]Volumul de activitate aferent proiectelor de lichidare de mare amploare şi complexitate efectuate a impus şi asigurarea unui suport logistic corespunzător pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor specifice pentru proiectele de faliment. De asemenea, standardele de calitate ale Prime Insolv Practice SPRL privind prestarea serviciilor specifice de consultanţă stabilesc condiţii clare privind logistica necesară pentru acestea. Acest suport logistic permite echipei alocate pe un anumit proiect să intervină prompt şi adecvat oricând şi cu orice mijloace, în funcţie de calendarul de desfăşurare a proiectului. Din perspectivă informatică, stocarea informaţiilor, prelucrarea datelor, editarea şi listarea documentelor se realizează în condiţii de maximă securitate şi de confidenţialitate cu utilizarea de mijloace informatice corespunzătoare care se află în proprietatea Prime Insolv Practice SPRL (laptop-uri, imprimante, memory stick-uri, etc). Membrii echipei care asigură suportul legal sunt la curent cu noutăţile legislative precum şi cu ultimele modificări şi completări la reglementările în vigoare întrucât beneficiază de acces la un program de legislaţie care este actualizat zilnic.[/infobox]

Prime Insolv Practice SPRL dispune de logistică necesară desfăşurării în condiţii optime a procedurilor de insolvenţa:

[icon icon=”check”]programe speciale de evaluare si sistematizare a datelor;

[icon icon=”check”]programe specializate de legi – ex: Lex Navigator, Lege4;

[icon icon=”check”]programe de contabilitate – ex: PCont;

[icon icon=”check”]reţea de calculatoare care permite un transfer rapid de date si de accesare a informaţiilor (15 computere desktop + 4 laptop-uri);

[icon icon=”check”]baze de date ce permit elaborarea rapidă de documente necesare procedurii;

[icon icon=”check”]sisteme de comunicare – reţea fax-modem cu acces internet nelimitat;

[icon icon=”check”]mijloace de transport;

[icon icon=”check”]abonamente la Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi la Registrul Comerţului care ne facilitează accesul direct la toate informaţiile despre debitori.

[tabs]
[tab title=”Strategie”]

Strategia ce se va adopta de către societate se va axa pe două direcţii principale de acţiune, cele două planuri de activităţi putându-se desfăşura paralel în timp (fapt impus de altfel de exigenţele procedurii).

Potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se vor lua măsuri pentru preluarea patrimoniului debitoarei şi a documentelor societăţii pe bază de inventar de la societatea debitoare şi se va proceda la analiza declaraţiilor de creanţă în vederea întocmirii şi depunerii celor două tabele la grefa tribunalului, cât şi analiza actelor debitoarei în vederea întocmirii rapoartelor prevăzute de art. 92 şi 97 din lege şi a luării măsurilor necesare în ceea ce priveşte anularea unor tranzacţii şi a angajării răspunderii personalului de supraveghere şi a organelor de conducere dacă este cazul.

Pe de altă parte, se vor lua toate măsurile necesare inventarii şi pregătirii activelor în vederea valorificării acestora în condiţiile în care se asigură încasarea contravalorii acestora. Tot pe acest plan, se vor lua măsurile necesare pentru încasarea creanţelor debitoarei.

Cele două planuri de activităţi se vor desfăşura în paralel, lucru facilitat de echipa numeroasă de care dispunem (societatea alocă acestei lichidări un nr. de 15 persoane), cât şi pregătirii diversificate a personalului.

Ca un rezultat al desfăşurării activităţii pe cele două planuri menţionate mai sus, se va ajunge la faza distribuirii fondurilor realizate în urma valorificării bunurilor şi a recuperării creanţelor, ajungându-se în cele din urmă la închiderea procedurii.

Vom prezenta în continuare un program al activităţii de lichidare ce urmează să fie realizat în cazul în care societatea va fi desemnată în calitate de administrator judiciar/lichidator al debitorului.

[/tab]
[tab title=”Informatii aditionale”]

Considerăm necesar să subliniem câteva aspecte care după experienţa noastră, ne pot influenţa activitatea şi, în consecinţă, pot determina prelungirea termenelor cuprinse în program, cum ar fi:

  • Lipsa unei evidenţe contabile conduse potrivit prevederilor legale;
  • În cazul unor anulări de tranzacţii de bunuri-dacă va fi cazul-perioada de valorificare a acestora se va prelungi cu perioada recuperării/readucerii bunurilor în patrimoniul debitoarei;
  • În cazul eventualelor reacţii ale participanţilor în procedură-în special ale debitoarei-legate de exemplu de invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate a Legii privind procedura insolvenţei sau alte excepţii, ne vom afla iarăşi în faza în care, independent de voinţa practicianului şi chiar şi a judecătorului-sindic, procedura se va prelungi faţă de termenele considerate normale;
  • Contestarea de către părţi a măsurilor luate de administratorul/lichidatorul judiciar sau de judecătorul sindic;
  • Termenele acordate de diferitele instanţe în acţiunile introduse privind recuperarea creanţelor societăţii;
  • Rezolvarea problemelor legate de mediu;
  • Termenele procedurale stabilite de către judecătorul sindic prin încheieri, legate de înregistrarea cererii de admitere a creanţelor, a verificării acestora şi termenele de intocmire a tabelelor cuprinzând toate creanţele împotriva averii debitoarei, cât şi termenul stabilit în vederea soluţionării contestaţiilor, dacă este cazul.

[/tab]

[/tabs]