Strategia de desfăşurare privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa se va centra pe principiul fundamental al Legii nr. 85 din 2014, [marker ]şi anume maximizarea într-un interval de recuperare a creanţelor înscrise în tabelul definitiv de creanţe într-un interval de timp optim.[/marker]

              Aceasta înseamnă că strategia de recuperare care urmează a fi propusă creditorilor va viza obţinerea [marker ]celei mai mari valori actualizate a fluxului de numerar celei mai mari valori actualizate a fluxului de numerar[/marker] aferent achitării creanţelor restante ale debitorului. În această analiză se va ţine cont de prevederea legală ca, în caz de reorganizare,[marker ] fiecare grupa de creditori să beneficieze de recuperări mai mari sau cel mult egale cu recuperările la care ar fi îndreptăţite în caz de vânzare a activelor fixe şi circulante ale debitorului la faliment.[/marker]