Procedurile de insolvenţă presupun activitatea unei echipe pluridisciplinare care reuneşte specialişti din diferite domenii de activitate economică, jurişti şi practicieni în insolvenţă, precum şi un sistem informatic adecvat. În cadrul firmei noastre, există o echipă specializată în managementul de criză, ce are calificarea, experienţa şi suportul tehnic necesare administrării societăţilor aflate în insolvenţă indiferent de domeniul din care fac parte şi de obiectul de activitate. Această echipă şi-a dovedit capacitatea prin administrarea unor importante proiecte de insolvenţă derulate în România până în prezent şi printr-un nivel foarte bun de recuperare a creanţelor în cadrul acestor proiecte. Echipa are capacitatea analizării societăţii aflate în insolvenţă şi a activelor din patrimoniu în scopul adoptării celei mai bune metode de recuperare a creanţelor iar acolo unde este posibil redresarea afacerii. Aceasta este formată din avocaţi, economişti, evaluatori, experţi contabili. Are la bază un număr de 15 persoane, dar în funcţie de complexitatea dosarului echipa de lucru poate fi extinsă cu alţi membrii în calitate de colaboratori externi, specialişti, experţi contabili, evaluatori etc. în vederea îndeplinirii cu celeritate a obligaţiilor asumate. În dosarele de insolvenţa Prime Insolv Practice este reprezentată de către Tatiana Manolache-Onofrei – avocat, practician in insolvenţa compatibil membru al Uniunii Nationale a Practicienilor din Romania, asociat coordonator al SCPA” Manolache si Asociatii”.

Prime Insolv Practice SPRL asigură cu operativitate şi în condiţiile legii îndeplinirea tuturor atribuţiilor ce revin administratorilor judiciari/lichidatori, printr-o echipă proprie de 8 profesionişti şi colaboratori, formată din :

Tatiana Manolache-Onofrei – Avocat, practician in insolvenţa compatibil, având nr. Matricol 1C 3622, inscris in tabloul Uniunii la data de 16.02.2012, , cu o experienta de peste 16 de ani in domeniul juridic, specializata in drept civil, drept fiscal, drept bancar, proprietate intelectuala.

Ioana Toma – Avocat, practician in insolventa compatibil avand nr.Matricol 1C 3763, inscris in tabloul Uniunii la data de 25.10.2012, cu o experienta de peste 12 ani in domeniul juridic, specializata in drept civil, drept fiscal, drept bancar, proprietate intelectuala.

Andreea-Florentina Blejnar – Avocat, practician in insolventa compatibil avand nr.Matricol 1C 4078, inscris in tabloul Uniunii la data de 15.04.2014, cu o experienta de peste 11 ani in domeniul juridic, specializata in drept civil, drept fiscal, drept bancar, proprietate intelectuala.

Consilier Juridic PITULAN CONSTANTIN-VIOREL, consilier juridic, operator procesare documente, introducere si validare date, corespondenta ONRC,

Consilier Juridic MANOLACHE-ONOFREI ION, consilier juridic, managementul arieratelor si executare silita.

Consilier Juridic BARBU MARIANA, consilier juridic, specializare in drept comunitar si managementul sectorului public.

Consilier Juridic TANASE GABRIELA, consilier juridic, specializare in drept comunitar si managementul sectorului public.

VLAD AURELIA, economist financiar contabil, expert contabil, consultant in domeniul fiscal, inspector de concurenţa si director economic.

ALEXANDRA OANA MARIA, economist, inspector resurse umane.

Personalul angajat al firmei este profesionist, cu o buna pregătire în domeniul insolvenţei, iar împreună cu reprezentanţii firmei participă în mod permanent la cursuri de perfecţionare şi de familiarizare cu noile mecanisme ale economiei de piaţă pentru desfăşurarea activităţilor specifice procedurii insolventei. Societatea noastră, asociaţii, administratorii, practicienii şi nici o altă persoană care îşi desfăşoară activitatea în cadrul acesteia nu se află în niciuna din situaţiile de conflict de interese sau care ar putea să afecteze obiectivitatea, conduita profesională sau independenţa de acţiune în raport cu activitatea ce va fi desfăşurată în cadrul  procedurii de insolvenţă a debitoarei. Funcţie de necesităţi, echipa permanentă este completată de personal de specialitate: jurişti, economişti, experţi evaluatori, informaticieni, ingineri specializaţi în diverse domenii, traducători, care asigură într-un mod profesionist realizarea lucrărilor de specialitate în dosarele de insolvenţă.