DESPRE NOI

Prime Insolv Practice SPRL are sediul social în Bucureşti, Bd.Aviatorilor, Nr. 52, parter, ap.1-2, sector 1 şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 86/2006 modificată şi aprobată prin Legea 254/2007 fiind membră a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă înscrisă în Registrul Formelor de Organizare cu nr. RFO II-0488.

 

ECHIPA

 În cadrul firmei noastre, există o echipă specializată în managementul de criză, ce are calificarea, experienţa şi suportul tehnic necesare administrării societăţilor aflate în insolvenţă indiferent de domeniul din care fac parte şi de obiectul de activitate. 

SUPORT LOGISTIC ȘI ORGANIZATORIC

Standardele de calitate ale Prime Insolv Practice SPRL privind prestarea serviciilor specifice de consultanţă stabilesc condiţii clare privind logistica necesară pentru acestea.